•  komfortní a bezpečné rozhrání pro práci
   se systémem
•  DropBox pro jednoduché vkládání audio
   prvků
•  RADIOMASTER je živý systém - jakákoliv
   změna se okamžitě projeví napříc celým
   systémem
•  Library - robusní knihovna
•  rozšíření pro správu systému
•  příjené a jednoduché uživatelské rozhraní
•  multiuser koncept
•  mnoho dalších silných komponent
•  čistě digitální zpracování/míchaní audio
   signálu bez relé (RelayFree)
•  plně automatizované/promíchané odpojování
   jingles
•  dynamická délka odpojovaného bloku
•  bez přeslechů/zkrácení vstupů moderátora
•  přehledný/Side by Side editor odpojovaných
   bloků
•  excelentní TimeStreaching pro dokonalé
   zarovnání
•  inteligentní doplňování bloků
•  Export/Import/Intergace s jinými systémy
•  watchdog systému
•  konverze audia do nativního formátu
•  historie a uživatelské reporty
•  web a RDS logování
•  storage management
•  automatické zálohování
•  velmi sílný koncept výkonné SQL databáze
•  custom přizpůsobení potřebám klienta
•  flexibilní pro všechny vysílací modely
8BC s.r.o. Na Výsluní 312 76001 Zlín
tel.: +420 608 822 812
RCS, GSelector and Aquira are registered trademarks of Radio Computing Services, Inc.
8BC RADIOMASTER
velký brácha CARTMASTERu nabízí silné
nástroje pro práci a administratici systému
RADIOMASTER
Databáze SQL
SERVER
ULTIMATE
Satellite Breaks
8BC, CARTMASTER, RADIOMASTER a AIRBACK jsou ochranné známky společnosti 8BC s.r.o. ©1997-2018 8BC s.r.o. Všechna práva vyhrazena.