8BC AIRBACK - ZÁZNAM, NA
KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Nejrozšířenější domácí systém pro záznam vašeho vysílání
•  pořizování povinného záznamu vysílání
   rozhlasových stanic
   (akceptováno Úřadem RRTV ČR).
•  záznam pořadů pro účely reprízování.
•  tzv. AirChecky, záznam moderátorských
   vstupů.
•  sledování konkurenčního vysílání.
•  hlídání výpadků signálu.
•  AIRBACK je druhou generací oblíbeného
   software RecordTool a je součástí balíčku
   nástrojů MasterTools.
•  při plné licenci nabízí AIRBACK neomezený
   počet jobů, tj. jednotlivých záznamů, které
   pořizuje současně.
•  záznam je možné pořídit pomocí zvukové
   karty či z internetového streamu.
•  široká nabídka kompresních formátů (wav,
   ogg, lame mp3).
•  množství režimů umožňující kontinuální
   záznam, záznam vybraných hodin či
   časového úseku nebo záznam na základě
   impulsu od jiné aplikace (např. odbavovací
   systém, mixážní pult).
•  ukládání záznamu po hodinách s možností
   překryvů (u kontinuálního záznamu) nebo v
   celku (např. u záznamu pořadů).
•  nezávislá aplikace Watch-dog hlídá práci
   jednotlivých jobů, volné místo na disku ale
   i funkčnost celého AIRBACKu.
•  všechna hlášení dostanete okamžitě na váš
   email/mobilní telefon.
•  automatické mazání starých záznamů po
   stanovené době.
Univerzální
použití
Mnoho formátů,
mnoho režimů
Airback hlídá
za vás
8BC s.r.o. Na Výsluní 312 76001 Zlín
tel.: +420 608 822 812
RCS, GSelector and Aquira are registered trademarks of Radio Computing Services, Inc.
8BC, CARTMASTER, RADIOMASTER a AIRBACK jsou ochranné známky společnosti 8BC s.r.o. ©1997-2018 8BC s.r.o. Všechna práva vyhrazena.